L’Institut Municipal d’Esports de Vic (IME) ha quedat dissolt de forma definitiva en el ple de l’Ajuntament que ha tingut lloc aquest dimecres. Amb l’aprovació d’aquest dictamen, de forma unànime, el personal que formava part de l’IME s’integrarà dins de la plantilla del consistori.

Tot i que la regidora de Capgirem Vic, Sara Blázquez, s’ha mostrat a favor d’aquesta dissolució ha sol·licitat poder votar a part el punt del dictamen que especificava la creació d’una plaça eventual com a assessor d’Esports i Convivència i Seguretat del fins ara gerent de l’Institut. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots en contra de Capgirem i els vots a favor de la resta de grups polítics municipals.

Amb l’abstenció de Capgirem Vic, i el vot a favor de la resta de càrrecs electes assistents, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’OAR Vic, en què s’estableix que el consistori seguirà concedint una subvenció de 66.000 euros, a repartir en quatre partides anuals de 16.500 euros entre els anys 2017 i 2020. El regidor d’Esports, Titi Roca, ha destacat que l’aprovació del conveni servirà perquè es pugui continuar fent una “gran tasca per la ciutat feina de barri, de cohesió social impagable i de pràctica esportiva en una zona en què es coneix la complexitat existent”. Així es permetrà donar garanties perquè es facin millores en un camp de futbol que actualment està en molt mal estat.

El regidor d’ERC-Som Vic, Josep-Lluís Garcia, ha demanat que “les subvencions municipals a entitats esportives de la ciutat es facin seguint uns criteris establerts per definir les característiques i condicions d’aquestes ajudes”. En aquesta línia, la regidora de Capgirem Vic, Sara Blázquez, ha manifestat el seu rebuig a “les subvencions atorgades a la carta”, tot i que ha volgut reconèixer la bona feina que fa l’entitat.

En aquest sentit, Roca ha respost que “regular les subvencions a entitats esportives és una de les prioritats del govern” i sobretot, “afavorir aquelles entitats que fan una bona feina pel conjunt de la ciutat”.

El regidor de Vic per tots, Arnau Martí, ha donat el seu suport al dictamen, i ha afirmat que “tots volem que l’OAR Vic segueixi realitzant la seva tasca social i esportiva ja que és una d’aquelles entitats imprescindibles per la ciutat”. Martí s’ha mostrat a favor d’ajudar a les entitats i més quan es tracta d’una associació que “si no existís s’hauria d’inventar”, ha dit .

Per la seva banda, el regidor de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, s’ha mostrat favorable a “ajudar a les entitats esportives de la ciutat”.

MOCIONS

a/ Moció presentada per ERC-Som Vic per reprendre d’immediat els treballs per a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vic. La moció queda aprovada amb els vots a favor d’ERC-Som Vic, Capgirem Vic i Vic per a tots i els vots en contra de PDeCat i Unió-PSC i PLV.

b/ Moció presentada per Capgirem Vic per fer efectiu l’avís a la població sobre la superació d’ozó troposfèric en el llindar d’informació a la zona de qualitat de l’aire de la Plana de Vic. La moció s’aprova per unanimitat.

c/ Moció presentada per Capgirem Vic per a la creació d’un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci o festius a Vic. La moció s’aprova per unanimitat.

d/ Moció presentada per Plataforma Vigatana per instar el govern de l’Estat a rebaixar l’IVA cultural en el cinema. Es retira la moció.

(Comunicació. Ajuntament de Vic)