La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Manlleu, el projecte modificat d’ampliació de Can Molas que incorpora, entre d’altres aspectes, una rotonda a l’extrem de l’accés al carrer Barcelona. El projecte va ser lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Àlex Garrido.

El nou projecte sorgeix a partir de la presentació pública del projecte inicial que la Diputació de Barcelona havia redactat per a l’ampliació del Pont de Can Molas el passat mes de febrer. En aquesta presentació els veïns del barri de Vista Alegre, i de tota la ciutat, van expressar algunes problemàtiques i preocupacions que tenien, i algunes s’han pogut incorporar al projecte i d’altres s’estan treballant directament amb tècnics de l’Ajuntament de Manlleu. De les peticions dels veïns destacar que s’ha inclòs al projecte una rotonda a l’extrem de pont per on s’accedeix al carrer Barcelona.

Les obres per l’ampliació i millora del pont de Can Molas estan previst que comencin durant el primer semestre de 2017. Tant l’Ajuntament com la Diputació s’han compromès treballar per a que el pont estigui obert al trànsit rodat, encara que sigui de forma provisional, per la campanya de Nadal 2017-2018.

Així mateix, l’Ajuntament està treballant un document consensuat entre les diferents àrees per resoldre temes d’aparcament, neteja, emergències, salut i policia local que poden afectar als veïns del barri de Vista Alegre. Paral·lelament es fan trobades entre Ajuntament i portaveus de l’associació de veïns del barri per intentar trobar les millors solucions a les inquietuds dels veïns i veïnes.

L’objectiu de l’actuació és augmentar la seguretat estructural un cop analitzades les patologies de la llosa actual, que està en mal estat, ampliar la secció del pont per tal de millorar l’ample de pas de vehicles i tenir voreres que compleixin els mínims establerts en la normativa d’accessibilitat. Actualment, la secció existent al pont compta amb carrils de 2,8m d’ample, on difícilment es creuen dos autocars, i voreres mínimes (0,80m) on els vianants no es poden creuar sense envair la calçada.

La nova secció tipus de Can Molas dtindrà una amplada total de 10,7 m, amb calçada de dos carrils de 3 m i vorals de 0,6 m, voreres de 1,5 m a cada banda de la calçada amb protecció i baranes externes.

L’actuació d’ampliació també té per objectiu la millora del pont de pedra amb les tasques de rehabilitació previstes.Les principals actuacions que s’hi portaran a terme inclouen el muntatge serveis afectats que han de continuar en funcionament, talls de trànsit i modificacions i mesures necessàries de l’entorn, enderroc en diferents fases de la llosa actual condicionant el pas de vianants per itineraris canviants, col·locació de nova llosa amb els serveis en diferents fases, rehabilitació del pont de pedra, instal·lació de baranes i barreres de seguretat, instal·lació de nou enllumenat, instal·lació de la senyalització i urbanització de l’entorn de l’accés del costat de Vista Alegre.