El Museu Arqueològic de l’Esquerda fa arribar entre el 8 de setembre i el 3 de desembre una nova exposició temporal a Osona. Creada pel Museu Arqueològic de Catalunya (MAC) i Arqueoxarxa i la Diputació de Barcelona, Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física. Ens introdueix en el món de l’antropologia aplicat a l’arqueologia per desvetllar un dels períodes cabdals de la Història de Catalunya, l’Edat Mitjana. Sovint les dades amb les que treballem aquesta època ens venen donades per la gran quantitat de monuments i documentació escrita. Però l’arqueologia també ens proporciona molta informació, en especial les restes humanes procedents de les necròpolis. L’antropologia física i la paleopatologia són disciplines que ens ajuden a
conèixer com era i com vivia la població en època medieval.

Amb l’exposició Ossos. Un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física, ens aproparem a diferents aspectes de la vida fa mil anys a través de les restes d’un seguit de jaciments de la Catalunya central entre els segles VIII i XV.

La Necròpolis de l’Esquerda

Al jaciment arqueològic de l’Esquerda s’ha excavat una gran necròpolis medieval que rodejava l’Església de Roda Ciutat. Algunes de les patologies trobades als esquelets de la necròpolis de l’Esquerda es podran veure per primera vegada amb l’exposició Ossos.

L’exposició anirà acompanyada de visites comentades tallers i conferències, destaca la de l’antropòloga Bibiana Agustí del dia 28 d’octubre a les set de la tarda.

Actualment els estudis antropològics dels esquelets trobats a l’Esquerda s’està duent a terme, però ja ha començat a donar els primers resultats que seran presentats al públic en una conferència amb l’antropòloga del jaciment Antònia Diaz el 18 de novembre a les set de la tarda.

Taller didàctic relacionat amb l’exposició per a les escoles

Durant els dies que l’exposició es trobi al Museu s’ha preparat amb la col·laboració del MAC i Arqueoxarxa, un taller didàctic per a escoles. El material que acompanya l’exposició consta d’un dossier didàctic explicatiu sobre els continguts dels diferents àmbits de l’exposició, així com una proposta de visita. El dossier presenta uns continguts, competències i objectius adaptats al currículum d’Educació Secundària, així com propostes de treball anterior i posterior a la visita. L’alumne que realitzi la visita comptarà amb un quadern didàctic per treballar durant el recorregut per l’exposició.