La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica urbana 3D escala 1:1000 de Sant Julià de Vilatorta, una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques ja que és la cartografia que s’utilitza com a base del planejament urbanístic i el cadastre, així com per les xarxes de serveis i equipaments. El treball ha estat lliurat avui pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde, Joan Carles Rodríguez.

L’any 2003 la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta la primera cartografia topogràfica urbana digital a escala 1:1000, i l’any 2011 es va elaborar i lliurar la primera actualització. En aquesta actualització s’han cartografiat un total 405 hectàrees que es correspon a la superfície de sol urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del municipi.

Aquesta nova cartografia està realitzada a partir de les fotografies aèries preses amb tècniques fotogramètriques i el treball de camp, i està estructurada en sis fitxers que inclouen l’altimetria, planimetria, toponímia, model digital d’elevacions, vialer i model digital del terreny, segons plec d’especificacions tècniques v 2.2 aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

La cartografia es lliura en els formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89.