El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, i l’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, s’han reunit per parlar de les obres de la rotonda de les carreteres BV4401 i B431 i el carrer Josep Cirera. Es tracta d’un projecte que té un pressupost estimat de 397.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos des del moment en què comencin les obres.

Aquesta cruïlla presenta una sèrie de problemes com ara que els vehicles que circulen per la B431 en direcció al nucli de Prats de Lluçanès ho fan amb un excés de velocitat; que l’accés a la cruïlla des del carrer Josep Cirera és amb poca visibilitat; que la cruïlla actual s’utilitza per efectuar canvis de sentit i això genera un risc; i que els veïns no disposen de passos de vianants senyalitzats i amb prioritat per a poder creuar les carreteres.

L’objecte del projecte és millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat, donant continuïtat als itineraris de vianants i reduir la velocitat dels vehicles, creant una porta d’entrada al nucli urbà. Es projecta una rotonda de 32m de diàmetre exterior, amb un illot central i voreres perimetrals. Les seccions dels vials existents s’adaptaran amb una transició suau a les noves entrades de la rotonda i les voreres existents s’adaptaran també als nous radis de gir de la rotonda variant les amplades.

La proposta inclou nous passos de vianants i la construcció d’una vorera que connecti la rotonda amb el camí de Sant Andreu. Com a actuacions complementàries es farà la renovació del drenatge de la B431 amb nous col·lectors i embornals, el soterrament de la xarxa de telèfon, un nou enllumenat públic i la renovació de la barrera de seguretat metàl·lica.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]