Dijous passat a la sala d’exposicions de la delegació d’Osona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), va tenir lloc la inauguració de l’exposició que mostra projectes de obres de l’arquitecte José Antonio Coderch. El Delegat del Col·legi d’Arquitectes d’Osona, Miquel Sitjà, va fer la presentació de l’acte d’inauguració de l’exposició amb motiu del recent centenari del naixement de l’arquitecte. El comissari de l’exposició Antoni Companys, arquitecte, va fer una introducció en què va descriure l’origen dels documents utilitzats i del Fons Català Roca dipositat a l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona.

Aquest material va servir de base per a l’elaboració d’una Tesi doctoral presentada el 1993, al voltant de l’obra de Coderch, amb un estudi del conjunt de l’obra, establint relacions a partir dels primers projectes i mostrant la continuïtat en la seva manera de projectar.

En la seva exposició es va centrar en unes notes sobre la figura de l’arquitecte, com és que a diferència d’altres arquitectes de la seva època que varen rebre una formació clàssica, Coderch no partia de l’academicisme, sinó de les referències de l’arquitectura popular i de la tradició constructiva; el gran grup de projectes d’habitatges protegits que els primers anys va abastar com a conseqüència de la reconstrucció després de la guerra civil, que li varen donar possibilitats d’experimentar al voltant de les agrupacions d’habitatges i de la vivenda mínima; els anys d’arquitecte municipal de Sitges de 1941 a 1951 que li van permetre un interessant estudi al volant de l’habitatge unifamiliar on va establir les bases del que constituiria l’ideal d’habitatge i les relacions de l’interior amb l’exterior; les relacions de l’arquitecte amb l’estranger, en particular amb Itàlia i els països escandinaus que el varen influir i varen apreciar la seva arquitectura a finals dels anys 40.

Tot seguit es va realitzar un recorregut per l’exposició on es varen comentar les fites significatives dels projectes exposats que s’han agrupat segons uns títols. Es mostren en les làmines resum les conclusions, com ara: les propostes que fa l’arquitecte del disseny de l’espai urbà evitant la monotonia i repetició, cercant un ambient urbà format per varietat de perspectives amb carrers en arc; l’intent d’individualitzar cada habitatge fins i tot dins de grans agrupacions o blocs; l’estudi a partir de l’habitatge mínim de l’ideal d’habitatge; els plantejaments de creixement il·limitats de l’habitatge i la ciutat infinita; i l’esforç per fugir de la façana clàssica proposant jocs de plans, escalonaments, introduint filtres, graduant la relació de l’interior a l’exterior.

En la Exposició es troben molts projectes no publicats en les monografies de l’arquitecte i avantprojectes de treballs coneguts que permeten establir relacions molt suggerents entre ells.Finalment es va incidir en el paper que tenen els escrits de Coderch per determinar en què consisteix la “Tradició viva” de què l’arquitecte tracta. A partir d’aquests s’assenyalen uns conceptes per definir-la: servei a l’individu; sensibilitat pel lloc, senzillesa i austeritat, donar serenitat i entendre el procés de projecte com a síntesi. Així, l’arquitecte el planteja com una síntesi, complexa i misteriosa, com unes coincidències, basada en la continuïtat de les obres, que exigeix contenció, rigor, domini, que configura, consolida una tradició, ofereix un “metier”, un ofici que dóna unitat a l’obra arquitectònica.

Coderch és un apassionat per l’arquitectura, l’home, l’estudi de la manera de viure, estima la terra i la natura. És un humanista, i per tant, l’exposició contribueix a donar a conèixer aquesta tradició viva que ell enceta.

Més informació: https://www.arquitectes.cat/ca/exposicio-coderch-vers-una-tradicio-viva